PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

Servizo para asesoramento xurídico e dirección do Centro de Información á Muller do Concello de Ponte Caldelas

Data de publicación: 02/01/2012

Licitación: Servizo para asesoramento xurídico e dirección do Centro de Información á Muller do Concello de Ponte Caldelas

Adxudicación: pincha aquí

........................................................................

Volver