PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

Licitación para a contratación do servizo de lectura de contadores e padróns cobratorios da auga

Data de publicación: 21/01/2016

Licitación: Contratación do servizo de lectura de contadores e padróns cobratorios da auga.

MODIFICACIÓN: pincha aquí

Resolución Composición Mesa: pincha aquí

Convocatoria mesa contratación lectura contadores o día 14.03.16 (publicado o 09-03-16 ás 16:50 h): pincha aquí

........................................................................ 

 

Volver