PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

ADXUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO E TRAMITACIÓN ORDINARIA DA CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DUN EDIFICIO PÚBLICO DESTINADO A QUIOSCO NA PRAIA FLUVIAL DE A CALZADA

Procedemento
........................................................................ 

Anuncio previo de Anteproxecto de construción e explotación das obras da estación termal de Ponte Caldelas

Anuncio

........................................................................ 

CONTRATO DE OBRA MELLORA DE CAPA DE RODADURA DA ESTRADA DE ANCEU A BARBUDO. PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2019-20. PLAN MARCO. AGADER

Procedemento

Prazo de presentación de proposicións: ata o 08/11/2019

........................................................................ 

LICITACIÓN QUIOSCO PRAIA FLUVIAL DE A CALZADA

Procedemento

........................................................................ 

Contrato de Servizo de Axuda no Fogar (SAF)

Procedemento

Prazo de presentación de proposicións: ata o 10.06.19.

........................................................................ 

Obra de renovación de céspede artificial en campo de fútbol e pista de pádel municipais Chan da Barcia

Procedemento

Data fin presentación proposicións: 22/04/2019 ás 14:00 horas.

........................................................................ 

Páxina 1 de 8

JSN_TPLFW_GOTO_TOP