PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

Contrato de obras de rehabilitación do Centro Socio-Cultural de Chaín

Data de publicación: 01/03/2013

Licitación: Contrato de obras de rehabilitación do Centro Socio-Cultural de Chaín

Adxudicación: pincha aquí

........................................................................

JSN_TPLFW_GOTO_TOP