PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

Servizo consistene na lectura de contadores e actualización dos padróns cobratorios do Concello de Ponte Calcelas

Data de publicación: 06/02/2013

Licitación: Servizo consistene na lectura de contadores e actualización dos padróns cobratorios do Concello de Ponte Calcelas

Adxudicación: pincha aquí

........................................................................ 

JSN_TPLFW_GOTO_TOP