CORPORACIÓN MUNICIPAL

PSdeG-PSOE:

D. Andrés Díaz Sobral
Dª. María Pilar Couto Seoane
D. José Manuel Martínez Iglesias
Dª. Leticia Rocha Muñíz
D. Enrique Vidal Tellado
Dª. María Aurora Grande Peso
D. José Mnuel Garrido Parada
Dª. María Inés Garrido Cabanas

BNG

D. Manuel Xesús Muiños Rodríguez
D. Manuel Barreiro Martínez

PP

D. Antón Xil Alcántara 
Dª. Milagros Domínguez García
D. Lino Mariño de la Iglesia

FOGUEIRAS DE SAN XOÁN
E SAN PEDRO 2020

FONDO EUROPEO 1

FONDO EUROPEO 2

cartel publicidade paces

3 NOVEMBRO IV FEIRA DE ARTESANÍA NA PRAZA DE ESPAÑA

piscore

20200227 concurso de CARTELES

20200220 concurso de foto

20200220 concurso de REDACCION 

coempo

pabellon

emerxencia social

TURISMO PONTE CALDELAS

facebook-turismotwitter-turismo
JSN_TPLFW_GOTO_TOP