depologo

A Deputación de Pontevedra concedeu un Préstamo sen Xuros ó Concello de Ponte Caldelas, no ano 2018, por importe 390.994,50 € para levar a cabo os seguintes investimentos:

 

INVESTIMENTO

IMPORTE TOTAL

PRÉSTAMO SOLICITADO

Anteproxecto de eficiencia enerxética na luz pública

36.667,50 €

7.333,50 €

Ampliación vestuarios Campos de fútbol de Tourón

39.905,80 €

39.905,80 €

Mellora da Capa de Rodadura do Camiño de Portasouto

51.346,97 €

8.737,90 €

Construcción de beirarrúa na estrada de Laxoso

10.575,40 €

10.575,40 €

Rehabilitación de muro de contención en Caldelas de Arriba

9.335,15 €

9.335,15 €

Construcción de muro de contención en Forzáns

18.513,00 €

18.513,00 €

Adquisición parcela do antiguo balneario

279.200 €

279.200 €

Construcción de cercado e Rehabilitación muro de contención en Taboadelo

9.438,00 €

9.438,00 €

Rehabilitación da presa dende a ponte e ata o molino de Parada

7.955,75 €

7.955,75 €

TOTAL

462.937,57 €

390.994,50 €