Prezo: Gratuito 
Nº Horas: 5 h 
Impartición: 07/11/15 
Lugar: Casa de Cultura Ponte Caldelas 
Horario: 16:30 – 21:30 h 
Inscricións: Oficinas do Concello 
Prazo: ata o 23/10/15