PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

........................................................................

Selecionados Carteis

(So se pode votar un)

 

 

........................................................................

Selecionados Fotografías

(So se pode votar un)

 

 

Volver