PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

LICITACIÓN QUIOSCO PRAIA FLUVIAL DE A CALZADA

Procedemento

........................................................................ 

Contrato de Servizo de Axuda no Fogar (SAF)

Procedemento

Prazo de presentación de proposicións: ata o 10.06.19.

........................................................................ 

Obra de renovación de céspede artificial en campo de fútbol e pista de pádel municipais Chan da Barcia

Procedemento

Data fin presentación proposicións: 22/04/2019 ás 14:00 horas.

........................................................................ 

EXPOSICIÓN PÚBLICA ANTEPROXECTO DE ESTACIÓN TERMAL DE PONTE CALDELAS

Anteproxecto (PDF)

Anuncio (PDF)

Informe Viabilidade (PDF)

........................................................................ 

CONTRATO DE OBRA: MELLORA NA PAVIMENTACIÓN NO CONCELLO DE PONTE CALDELAS

Procedemento

........................................................................ 

INSTALACIÓN DE CUBERTA EN PISTA DE PÁDEL E PISTA DE PATINAXE

Procedemento

........................................................................ 

Páxina 1 de 7

JSN_TPLFW_GOTO_TOP